1/ Wat is het Centraal Register Solvabiliteit?

Het Centraal Register Solvabiliteit is een digitaal platform. De ondernemingsrechtbanken, curatoren en schuldeisers kunnen de belangrijkste documenten van een insolventiedossier online opstellen, ondertekenen en uitwisselen.

2/ Wettelijk kader

Ingevolge de Wet van 1 december 2016 werd de bestaande Belgische faillissementswetgeving gewijzigd, en wordt voortaan de afwikkeling van het faillissementsdossier maximaal elektronisch georganiseerd. Door de inrichting van het Centraal Register Solvabiliteit en deze applicatie REGSOL, moeten vanaf 01 04 2017 alle schuldeisers van een failliete onderneming hun vorderingen elektronisch indienen. De curator verwerkt ze dan aansluitend.
De wetgever voorziet op deze verplichting enkel uitzonderingen voor natuurlijke personen en buitenlandse bedrijven, die niet vertegenwoordigd worden door een derde (bv. een advocaat) die beroepsmatig rechtsbijstand verleent.
De elektronische indiening gebeurt uitsluitend via deze website.
De wettekst die de bepalingen inzake REGSOL en het digitaal indienen van schuldvorderingen bevat, vindt u hier:
Faillissementswet

3/ Hoe een schuldvordering elektronisch indienen

Toegang tot REGSOL
Uw toegang tot het platform REGSOL.BE vereist een login.
 • U bent nog niet geregistreerd als gebruiker?
  • Klik op de toets “registreren”, vul uw naam en e-mailadres in. U ontvangt een e-mail met een voorlopig wachtwoord waarmee u kan inloggen.
  • Op de inlogpagina kan u steeds uw login wijzigen naar een wachtwoord van uw keuze.
 • U bent reeds geregistreerd als gebruiker?
  • Vul uw e-mail en wachtwoord in, en u heeft onmiddellijk toegang tot REGSOL.BE
De schuldeiser
U bent een Belgisch rechtspersoon?
U bent verplicht uw schuldvordering digitaal in te dienen. Bij het invullen van de nodige gegevens kiest u de optie “Belgisch rechtspersoon”. U kan daarna onmiddellijk uw ondernemingsnummer invullen. Eens dat nummer ingevuld zal het platform onmiddellijk de verdere gegevens automatisch aanvullen met de gegevens uit de Kruispuntbank van Ondernemingen. Mochten er bepaalde velden niet correct zijn ingevuld, dan kan u ze steeds verbeteren.
U bent een Belgisch natuurlijk persoon?
U mag uw schuldvordering digitaal indienen via dit platform, of haar schriftelijk indienen bij de curator.
U wenst uw schuldvordering digitaal in te dienen?
Bij het invullen van de nodige gegevens kiest u de optie “Belgisch natuurlijk persoon” en vult u verder uw gegevens in
U wenst uw schuldvordering schriftelijk in te dienen bij de curator?
Neem contact met de curator die u de nodige documenten zal bezorgen voor het indienen van uw schuldvordering. Het e-mailadres van de curator vindt u via de toetsen “HOME/ ZOEK FAILLISSEMENT”, bij de “openbare gegevens van het faillissement”.
U bent een Belgische overheidsinstelling?
U bent verplicht uw schuldvordering digitaal in te dienen.
U bent een buitenlandse rechtspersoon of natuurlijk persoon?
U wordt vertegenwoordigd door een bijzondere gemachtigde (advocaat, accountant…)?
Deze persoon zal online via dit platform de schuldvorderingen kunnen indienen.

U wordt niet vertegenwoordigd door een bijzondere gemachtigde?
Neem contact op met de curator: deze zal u de nodige documenten bezorgen voor het indienen van uw schuldvordering. Het e-mailadres van de curator vindt u via de toetsen “HOME/ ZOEK FAILLISSEMENT”, bij de “openbare gegevens van het faillissement”.
U bent een buitenlandse overheidsinstelling?
Neem contact op met de curator: deze zal u de nodige documenten bezorgen voor het indienen van uw schuldvordering.
Het e-mailadres van de curator vindt u via de toetsen “HOME/ ZOEK FAILLISSEMENT”, bij de “openbare gegevens van het faillissement”.
De indiener van de schuldvordering
U bent schuldeiser en dient zelf uw schuldvordering in?
 • U hoeft de invulvelden “bijzondere gemachtigde” niet in te vullen.
 • Als u zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder, of volmachtdrager binnen de vennootschap bent, heeft u geen bijzondere machtiging nodig voor het indienen van een schuldvordering.

U dient de schuldvordering in als bijzondere gemachtigde?
Als advocaat, accountant, zaakwaarnemer of andere gemachtigde kunt u schuldvorderingen indienen in opdracht van de schuldeiser.
U gaat als volgt te werk:
 • U vult uw gegevens als “indiener” in.
 • U vult eerst de gegevens van de schuldeiser in.
 • U vult verder alle gegevens ivm de schuldvordering in.
De schuldvordering indienen
Bij het indienen van de schuldvordering doorloopt u volgende stappen:
 • Vul de gegevens van de schuldeiser in.
 • Vul (indien nodig) de gegevens van de bijzondere gemachtigde in.
 • Vul de gegevens van de schuldvordering in, evenals alle gegevens van de rekening waarop een dividend betaald kan worden.
 • Laad alle documenten op die deze schuldvordering staven.
 • U krijgt een overzicht van de ingevoerde schuldvordering te zien.
 • Controleer of alle gegevens die u invulde correct zijn. Corrigeer eventueel waar nodig.
 • Na controle geeft u uw akkoord met de juistheid van de gegevens.
Lijst en opvolging van ingediende schuldvorderingen
Via de toets “schuldvorderingen” kunt u een lijst consulteren van de door u ingediende schuldvorderingen. In deze lijst kunt u de ingediende schuldvorderingen aanklikken om eventueel wijzigingen aan te brengen (bv. het ingediende bedrag wijzigen, een rekeningnummer aanpassen…). Eenmaal uw schuldvordering werd gekwalificeerd als “aanvaard” of “verworpen”, kan u geen wijzigingen meer aanbrengen.

Eenmaal uw schuldvordering ingediend, kan u via deze lijst opvolgen hoe ze werd gekwalificeerd. U vindt deze informatie in de lijst van uw schuldvorderingen, in de kolom “kwalificatie”.
Een schuldvordering aanpassen
U kunt uw aangifte van schuldvordering aanpassen onder de volgende voorwaarden:
 • u heeft uw aangifte van schuldvordering definitief of provisioneel ingediend en de curator heeft de schuldvordering nog niet gekwalificeerd
 • de curator heeft uw schuldvordering die een provisioneel bedrag bevatte, reeds aanvaard en u wenst dat recht te zetten
De aanpassing van de aangifte van schuldvordering is gratis (inbegrepen in de kosten van de oorspronkelijke aangifte).
Een papieren schuldvordering (van voor 1 april 2017) aanpassen, moet op papier. De curator zal de schuldvordering dan in het register invoeren.

Definitieve indiening van uw schuldvordering
Uw digitale schuldvordering is slechts definitief ingediend en geldig nadat u
 • eerst de gegevens hebt gevalideerd door de vermeldingen onderaan het overzicht (inzake correctieheid en volledigheid) aan te vinken.

4/ Dit hebt u nodig om een schuldvordering in te dienen

Om uw schuldvordering digitaal in te dienen hebt u nodig:
 • alle gegevens ivm de schuldvordering (naam en adresgegevens, bedrag, stavingsstukken zoals facturen of contracten
 • uw persoonlijke gegevens als schuldeiser
 • (eventueel) uw persoonlijke gegevens als indiener
 • het rekeningnummer voor betaling van dividenden na vereffening van het faillissement
 • uw bankkaart-lezer en bankkaart voor online betaling
 • Om veiligheidsredenen wordt de applicatie automatisch afgesloten 60 minuten nadat u bent ingelogd. U kan de ingevoerde gegevens steeds "tijdelijk opslaan" zodat u ze opnieuw terugvindt bij uw volgende inloggen.

5/ Wat is een terugkerende schuldeiser?

Een terugkerende schuldeiser is iemand die regelmatig schuldvorderingen indient.
U kan erkend worden als u minstens één schuldvordering per maand indient en 2 gebruikers hebt.
Voordelen:
 • u kan zelf de gebruikers van uw onderneming beheren (toevoegen, verwijderen)
 • maandelijkse facturatie in plaats van betaling per aangifte
 • alle gebruikers van uw onderneming kunnen uw aangiften van schuldvordering raadplegen
Contacteer ons via support@regsol.be en wij zullen u de nodige instructies bezorgen.

6/ Helpdesk

Hebt u vragen bij het digitaal indienen van een schuldvordering voor een Belgisch faillissement?
U kan uw vraag sturen naar support@regsol.be
Of bellen naar 02 588 98 90 elke werkdag van 8u30 tot 20 uur.

7/ Lijst insolventie-functionarissen vrije beroepen

Download