Type account


Bedrijfsgegevens

Persoonlijke gegevens

Hebt u geen Belgisch ondernemingsnummer of rijksregisternummer, vul dan een buitenlands ondernemingsnummer of nationaal nummer in.

Adres

Ander adres als facturatie-adres opgeven
Bent u een schuldeiser die zeer frequent schuldvorderingen indient en/of met meerdere personen werkt die schuldvorderingen voorbereiden, indienen en opvolgen, dan kunt u best een contract sluiten als Multiple User Account.

Een contract als Multiple User Account geeft u de mogelijkheid om binnen uw account verschillende groepen te creëren waarin de gebruikers makkelijk kunnen beheerd worden. Bovendien ontvangt u maandelijks een factuur voor het indienen van uw schuldvorderingen.

Contacteer de Helpdesk op het nummer 02 588 98 90 voor meer informatie over een contract als Mutiple User Account.