Type account


Bedrijfsgegevens

Persoonlijke gegevens

Hebt u geen Belgisch ondernemingsnummer of rijksregisternummer, vul dan een buitenlands ondernemingsnummer of nationaal nummer in.

Adres

Ander adres als facturatie-adres opgeven

Welk soort account aanmaken?

Wenst u na aanmaak van uw account een nieuw insolventiedossier in te dienen (aangifte faillissement, neerlegging GRP...) ? Dan moet u een account aanmaken als natuurlijke (Belgische of buitenlandse) persoon, op basis van uw rijksregisternummer of uw buitenlands nationaal nummer. Met een account aangemaakt op een ondernemingsnummer is het niet mogelijk een nieuw insolventiedossier in te dienen. Het indienen van schuldvorderingen in openstaande dossiers kan zowel door een account op basis van een rijksregisternummer (natuurlijk persoon) als door een account op basis van een ondernemingsnummer.

Bent u een schuldeiser die zeer frequent schuldvorderingen indient en/of met meerdere personen werkt die schuldvorderingen voorbereiden, indienen en opvolgen, dan kunt u best een contract sluiten als Multiple User Account.

Een contract als Multiple User Account geeft u de mogelijkheid om binnen uw account verschillende groepen te creëren waarin de gebruikers makkelijk kunnen beheerd worden. Bovendien ontvangt u maandelijks een factuur voor het indienen van uw schuldvorderingen.

Contacteer de Helpdesk op het nummer 02 588 98 90 voor meer informatie over een contract als Mutiple User Account.